Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.

Absolvent základní školy v kontextech historického vědomí, vlastenectví a evropanství

  Anotace: Příspěvek srovnává v kontextu výuky dějepisu vizi absolventa ZŠ s údaji některých mezinárodních výzkumů. Přihlíží k perspektivnímu modelu historické edukace v podobě nastiňované Evropskou komisí a též ke konkrétním závěrům vyplývajícím z vybraných empirických šetření.

ŠTĚPÁNEK, K. Absolvent základní školy v kontextech historického vědomí, vlastenectví a evropanství. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 147-152. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku