Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc.

Poznávání myšlenkových procesů žáků jako prostředek zvyšování účinnosti vyučování

  Anotace: V souvislosti s analýzou obsahu vyučování je třeba též věnovat pozornost procesu vzdělávání. S oporou o teorii amerického psychologa M. C. Wittrocka se sleduje vliv učitelova působení na výkon žáka, a to na procesy vnímání, očekávání, pozornosti, motivace, atribuce, paměti, porozumění a zejména na postoje, strategie učení a na metakognitivní procesy. Výsledek ovšem závisí též na aktivitě žáků. Na úrovni žáků 9. ročníku základní školy lze očekávat zvládnutí těchto procesů.

SKALKOVÁ, J. Poznávání myšlenkových procesů žáků jako prostředek zvyšování účinnosti vyučování. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 31-34. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku