Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

Mgr. Pavel Novotný

Vizuální informace ve vybraných učebnicích dějepisu pro 9. ročník základní školy

  Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku vizuální (neverbální) informace v učebnicích dějepisu pro 9. ročník ZŠ. Ve vybraných učebnicích bylo cílem zjistit početní zastoupení vybraných druhů vizuální informace a jejich porovnání. A zároveň nastínit, jaký prostor dávají autoři těchto učebnic vizuálním informacím vzhledem k textové složce učebnice.

NOVOTNÝ, P. Vizuální informace ve vybraných učebnicích dějepisu pro 9. ročník základní školy. In JANÍK, T.; KNECHT, P.; NAJVAROVÁ, V. (eds.) Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula. Brno : Paido, 2007, s. 133-140. ISBN 978-80-7315-153-9

 

Plný text příspěvku