Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

prof. PhDr. Alena Nelešovská, CSc., PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

Obor učitelství pro mateřské školy z pohledu inovativních změn

  Anotace: Příspěvek seznamuje s dílčími výsledky výzkumu realizovaného v rámci projektu ESF Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního programu oboru Učitelství pro mateřské školy realizovaného na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

NELEŠOVSKÁ, A.; ŠMELOVÁ, E. Obor učitelství pro mateřské školy z pohledu inovativních změn. In JANÍK, T.; KNECHT, P.; NAJVAROVÁ, V. (eds.) Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula. Brno : Paido, 2007, s. 61-73. ISBN 978-80-7315-153-9

 

Plný text příspěvku