Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

PaedDr. Hana Mühlhauserová, PhDr. Vladimíra Neužilová

Dopad kurikulární reformy na vzdělávací obor Český jazyk a literatura

  Anotace: Kurikulární změny, které postihnou vzdělávací obor Český jazyk a literatura, nastanou ve výběru základního učiva, které si žáci upevní jako jazykové kompetence. Žáci si je osvojí aktivizujícími metodami. V předmětu se jako složka spojující jazykovou a literární výchovu jeví komunikační a slohová výchova s integrací průřezového tématu osobnostní a sociální výchova.

MÜHLHAUSEROVÁ, H.; NEUŽILOVÁ, V. Dopad kurikulární reformy na vzdělávací obor Český jazyk a literatura. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 136-139. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku