Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

PhDr. Věra Martinková, CSc.

Proměny školy a kurikula a jejich odraz v učebnicích

  Anotace: Příspěvek se zabývá především vlivem proměn současného kurikula na české učebnice - zejména na jejich obsah a didaktickou složku - na jejich kvalitu, proměny a vývoj. Dnešními aktuálními oblastmi, kterým je třeba věnovat pozornost, jsou zejména Rámcové vzdělávací programy a též příprava státních maturit (a k tomu směřující materiály CERMATu a SCIO). Autorka pojmenovává problematická místa, která zakládají důvody, proč učebnice někdy nemohou naplno rozvinout všechny své stránky v maximální kvalitě - ať již tyto problémy vyvstávají na úrovni škol, odpovědných ústavů nebo MŠMT ČR. Autorka příspěvku se k problematice staví z pozice autorů učebnic a nakladatelů, mezi něž sama patří. Využívá i zkušeností ze své praktické a výzkumné pedagogické činnosti (zejména na středních školách) a ze svých grantových výzkumů a prací pro MŠMT ČR.

MARTINKOVÁ, V. Proměny školy a kurikula a jejich odraz v učebnicích. In JANÍK, T.; KNECHT, P.; NAJVAROVÁ, V. (eds.) Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula. Brno : Paido, 2007, s. 121-126. ISBN 978-80-7315-153-9

 

Plný text příspěvku