Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

Současný stav školních vzdělávacích programů a výzvy v profesní přípravě učitelů

  Anotace: Příspěvek popisuje výsledky průzkumu o stavu připravenosti škol na realizaci školního vzdělávacího programu. Upozorňuje na nejnáročnější části pro učitele při tvorbě svého kurikula a popisuje, v čem spatřují učitelé přínos z tvorby a realizace ŠVP pro žáky a jak považují kurikulum za významné a užitečné. V textu jsou nastíněny další úkoly, které čekají pedagogické sbory při realizaci kurikula a výzvy pro vzdělavatele učitelů v souvislosti s profesní přípravou budoucích učitelů.

KRATOCHVÍLOVÁ, J. Současný stav školních vzdělávacích programů a výzvy v profesní přípravě učitelů. In JANÍK, T.; KNECHT, P.; NAJVAROVÁ, V. (eds.) Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula. Brno : Paido, 2007, s. 21-24. ISBN 978-80-7315-153-9

 

Plný text příspěvku