Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

Mgr. Karel Keller

K problematice bezpečnostního vzdělávání

  Anotace: Bezpečnostní prvek kurikula ZŠ se skládá ze tří podmnožin: 1) ochrana člověka v krizových situacích - zde lze konstatovat, že základní orientace prováděna převážně na prvním stupni plní svůj úkol, děti většinou mají potřebná základní znalosti a dovednosti, což ale samo o sobě nestačí; 2) prevence kriminality - aktivity prováděné v této oblasti příslušnými orgány Policie ČR by bylo potřeba dostat na nějaký společný systémový základ, kterým by mohlo být; 3) práce s vojenskou tradicí - pragmatické využití toho, co děti znají ze záplavy různých historických filmů či internetových her různé kvality.

KELLER, K. K problematice bezpečnostního vzdělávání. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 240-244. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku