Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Projektování cizojazyčné výuky v pregraduálním vzdělávání učitelů

  Anotace: Příspěvek se zabývá projektováním výuky, které je hlavním tématem kurzu didaktiky angličtiny v posledním semestru studijního programu Učitelství anglického jazyka na PdF MU v Brně. Studenti v rámci tohoto předmětu projektují výuku angličtiny na druhém stupni základní školy na dobu jednoho roku. Cílem kurzu je připravit studenty na jejich budoucí roli tvůrců kurikula, kterou zdůrazňuje současná kurikulární reforma. Projektování výuky jakožto syntetické téma odráží komplexní charakter vyučovacího procesu. Projekty se zaměřují na přesvědčení a názory budoucích učitelů, cíle vyučování, jak je stanovují současné vzdělávací dokumenty, analýzu potřeb, specifikaci obsahu a učebních materiálů, metody výuky, řízení třídy, plán hodnocení, zohlednění žáků se specifickými potřebami a hodnocení kurzu.

HANUŠOVÁ, S. Projektování cizojazyčné výuky v pregraduálním vzdělávání učitelů. In JANÍK, T.; KNECHT, P.; NAJVAROVÁ, V. (eds.) Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula. Brno : Paido, 2007, s. 35-40. ISBN 978-80-7315-153-9

 

Plný text příspěvku