Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

RNDr. Dominik Dvořák

Pojmová analýza jednoho společnskovědního tématu v RVP

  Anotace: Někteří čeští autoři vyslovují v poslední době obavy o obsahovou kvalitu kurikula. Analyzovali jsme proto pojmovou strukturu jednoho společenskovědního tématu (konkrétně pojetí mezinárodních vztahů v občanské výchově) v rámcových vzdělávacích programech pro základní vzdělávání a pro gymnázia. I když malý rozsah zkoumaných dat neumožňuje dalekosáhlé závěry, ukazuje se, že obsah skutečně může být slabinou některých částí kurikula.

DVOŘÁK, D. Pojmová analýza jednoho společnskovědního tématu v RVP. In JANÍK, T.; KNECHT, P.; NAJVAROVÁ, V. (eds.) Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula. Brno : Paido, 2007, s. 111-119. ISBN 978-80-7315-153-9

 

Plný text příspěvku