Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání
jako jedna z podmínek rozvoje čtenářské gramotnosti

  Anotace: Příspěvek přináší výsledky analýzy rámcových a školních vzdělávacích programů základního vzdělávání za účelem zjištění možností pro rozvíjení čtenářské gramotnosti.

DOLEŽALOVÁ, J. Školní vzdělávací program základního vzdělávání jako jedna z podmínek rozvoje čtenářské gramotnosti. In JANÍK, T.; KNECHT, P.; NAJVAROVÁ, V. (eds.) Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula. Brno : Paido, 2007, s. 85-92. ISBN 978-80-7315-153-9

 

Plný text příspěvku