Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

ing. Eva Dobšíková

Může základní škola významně ovlivnit život svých absolventů?

  Anotace: Stať se zabývá vlivem české základní školy na úspěch jejích absolventů v životě. Definuje, co je úspěšný život. Pokouší se ukázat, v čem spočívají některé deficity české základní školy. Uvádí morální aspekty, jež ve výchově nejsou dostatečně zdůrazňovány. Škola příliš vyučuje, málo vychovává. Pokoušíme se definovat, jak by měl pracovat učitel (škola) společně s rodiči, aby mělo dítě více předpokladů pro prožívání úspěšného života.

DOBŠÍKOVÁ, E. Může základní škola významně ovlivnit život svých absolventů? In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 93-100. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku