Přehled publikací vydaných
v CPV v letech 2003 - 2007

Kontakty

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků
z konference

Kurikulum
v proměnách školy

20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Program konference


Úvodní informace

Úvod k publikaci Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula

Úvod k publikaci Absolvent základní školy

Konferenční příspěvky podle názvů

Konferenční příspěvky dle autorů