Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Cyklus přednášek Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum

 

IVŠV si klade za cíl podporovat výzkumnou činnost na PdF MU. Jednou z forem této podpory je organizování cyklu přednášek, v rámci kterého již od roku 2008 vystupují významní čeští i zahraniční odborníci, kteří představují témata z různých oblastí pedagogického výzkumu. V posledních letech je cyklus přednášek organizován ve spolupráci s brněnskou pobočkou České pedagogické společnosti.

28. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum
se koná dne 13. 12. 2016 ve 14:00 na PdF MU v prostorách galerie RUV (Poříčí 9, Suterén).
Přednášku na téma
Metoda orální historie ve výzkumu dějin soudobého školství (i digitálních technologií)
přednesou doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D a Mgr. et Mgr. Michal Šimáně.
27. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum
se konala dne 30. 9. 2015 ve 14:00 na PdF MU v prostorách galerie RUV (Poříčí 9, Suterén).
Přednášku na téma
Historie maturitní zkoušky
přednesl RNDr. Dag Hrubý.
26. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum
se konala dne 30. 9. 2015 ve 14:00 na PdF MU v prostorách galerie RUV (Poříčí 9, Suterén).
Přednášku na téma
Historie maturitní zkoušky
přednesl RNDr. Dag Hrubý.
25. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum
se konala dne 10. 6. 2014 ve 14:00 v konferenční místnosti IVŠV.
Přednášku na téma
Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice
přednesl PaedDr. Jan Tupý.
24. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum
se konala dne 4. 2. 2014 v 15:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU.
Přednášku na téma
Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky
přednesl doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.
23. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum
se konala dne 25. 2. 2013 v 14:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU.
Přednášku na téma
Učení digitální generace jako výzva pro pedagogický výzkum
přednesl doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
22. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum
se konala dne 25. 9. 2012 v 14:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU.
Přednášku na téma
Identita jako pole napětí a jeho výzkum
přednesli Mgr. Radim Šíp, Ph.D., Mgr. Martina Hrdá a Bc. Barbora Krejčová.
21. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum
se konala dne 4. 5. 2012 v 10:30 v zasedací místnosti IVŠV PdF MU.
Přednášku na téma
Teacher education systems in Hungary
přednesl dr. Ákos Gocsál.
20. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum
se konala dne 13. 12. 2011 ve 14:00 v zasedací místnosti IVŠV PdF MU.
Přednášku na téma
Learning emotions in school: theoretical concepts, research results
and implications for instructional interventions

přednesla Prof. Dr. Michaela Gläser-Zikuda.
19. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum
se konala dne 30. 11. 2011 ve 14:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU.
Přednášku na téma
Mobbing a výzkum jeho výskytu
mezi učiteli na základních školách

přednesl doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
18. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum
se konala dne 27. 4. 2011 ve 13:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU.
Přednášku na téma
Modely multikulturní kompetence
aneb cesta k efektivnější multikulturní edukaci

přednesl Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.
17. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum
se konala dne 16. 2. 2011 ve 14:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU.
Přednášku na téma
Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření
přednesl doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
16. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum
se konala dne 13. 12. 2010 ve 13:00 v zasedací místnosti IVŠV PdF MU.
Přednášku na téma
Von der Normalschule zur Pädagogischen Hochschule
přednesla doz. Dr. habil. et Mag. Renate Seebauer.
15. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum
se konala dne 8. 12. 2010 ve 13:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU.
Přednášku na téma
Validizace slovenské verze dotazníku TES (Teacher Efficacy Scale) pro učitele
přednesl prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.
14. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum
se konala dne 24. 11. 2010 ve 13:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU.
Přednášku na téma
Sociální výzkumy a politika: teoretici a výzkumníci / politici a praktici
přednesl doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
13. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum
se konala dne 26. 10. 2010 ve 13:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU.
Přednášku na téma
Budou se měnit rámcové vzdělávací programy?
Představení modelu cyklických revizí kurikula

přednesl Mgr. Tomáš Pavlas.
12. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum
se konala dne 26. 5. 2010 ve 14:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU.
Přednášku na téma
Systematizace pedagogického poznání v Pedagogické encyklopedii
přednesl prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., Dr.h.c.
11. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum
se konala dne 25. 2. 2010 ve 14:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU.
Přednášku na téma
PIACC: "Programme for International Assessment of Adult Competencies
- koncepce a metodologie výzkumu kompetencí dospělých

přednesla RNDr. Jana Straková, Ph.D.
10. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum
se konala dne 4. 11. 2009 ve 13:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU.
Přednášku na téma
Sportovní trenér jako pedagog
přednesl doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
9. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum
se konala dne 21. 5. 2009 ve 14:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU.
Přednášku na téma
Prožitek a jeho zařazení do pedagogického diskurzu:
výzva výzkumu

přednesl doc. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.
8. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum
se konala dne 18. 5. 2009 od 15:00 v prostorách CPV PdF MU.
Přednášku na téma
Emergent research methodologies:
tools that serve our pedagogical goals

přednesla Assoc. Prof. Dr Janinka Greenwood.
7. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum
dr. Tiny Seidel na téma Teaching Effectiveness Research in the Past Decade
se z důvodu nemoci nekonala.
6. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum
se konala dne 27. 10. 2008 v 14:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU.
Přednášku na téma
European Research in Geogprahy Education:
From where we know to what we know

přednesla Dr. Daniela Schmeinck.
5. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum
se konala dne 5. 6. 2008 v 15:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU.
Přednášku na téma
Motor experience in the process
of acquisition of language meaning

přednesl prof. Rado Pišot (Slovinsko).
4. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum
se konala dne 29. 5. 2008 v 15:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU.
Přednášku na téma
Zařazování globálních dimenzí a trvalého rozvoje
do kurikul evropských států

přednesly Mgr. Majda Naji a dr. Natalija Komljancová (Slovinsko).
3. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum
se konala dne 13. 5. 2008 ve 12:30 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU.
Přednášku na téma
Využití indikátorů při hodnocení
spravedlivosti vzdělávacích systémů

přednesl PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF UK, Praha).
2. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum
se konala dne 10. 4. 2008 ve 13:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU.
Přednášku na téma
Empirický výzkum vzdělávání v Německu:
současný stav, strategické záměry a projekty

přednesl doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D. (PdF MU, Brno).
1. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum
se konala dne 13. 3. 2008 ve 13:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU.
Přednášku na téma
Vytvorenie učebného prostredia a evaluácia výkonov:
úlohy TIMSS z pohľadu výskumu didaktickej rekonštrukcie

přednesla Mgr. Patricia Jelemenská, PhD. (Štátny pedagogický ústav, Bratislava).