Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Projekty řešené:

GA ČR GA17-15467S
Profesní vidění učitelů anglického jazyka v/po akci v komunikačních aktivitách perspektivou eye trackingu

GA ČR GA16-01003S
Vizuální geografická informace a její role v geografickém vzdělávání

GA ČR GA15-05122S
Mezi akceptací a resistencí: Vnímání kurikulárních změn učiteli v období deseti let implementace reformy

GA ČR GA15-12956S
Jaký význam má kontext: objektivní determinanty socializace začínajících učitelů

GA ČR GA15-08857S
Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole

MUNI/A/1244/2016
Výzkum edukačních procesů, podmínek a prostředků (VEPPP)

MUNI/FR/1040/2016
Posílení praktických aspektů učitelské přípravy v oblasti hodnocení a používání učebnic (PAHPU)

77p5
Škola jako prostor jazyků: mnohojazyčná realita na školách ve Vídni a v Brně

 

Projekty ukončené:

LC 06046
Centrum základního výzkumu školního vzdělávání

ESF Kurikulum G
Výzkumná aktivita Kvalitní škola

GA ČR GA14-06480S
Utváření didaktického vědění pro zlepšení: rozvíjení kvality výuky

GA ČR GA13-21961S
Profesní vidění a jeho rozvíjení prostřednictvím analýzy založené na videu (z pohledu učitelů angličtiny jako cizího jazyka)

GA ČR P407/11/0262
Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání

GA ČR P407/11/0234
Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky)

GA ČR GPP407/12/P059
Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce

GA ČR GAP407/12/0432
Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií

GA ČR 407/10/0514
Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii:
Výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku implementace kurikulární reformy

GA ČR 406/06/P037
Didaktická znalost obsahu jako klíčový koncept kurikulární reformy

GA ČR 406/05/0246
Obsahová dimenze kurikula základní školy

GA ČR 406/03/1349
Intervence do procesu rozvíjení pedagogických dovedností studentů učitelství v průběhu jejich praxe na fakultní škole

GA ČR 406/02/1247
Implicitní pedagogické znalosti a možnosti autoregulace procesu jejich rozvíjení

MUNI/A/0985/2015
Školní vzdělávání: Výzkum učebních podmínek, výukových metod, didaktických prostředků a kurikula (SKOLA 2016)

MUNI/FR/1434/2015
VideoWeb: rozvoj studentů učitelství německého jazyka pomocí videa (VideoWeb)

MUNI/A/1360/2014
Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění (KUME 2015)

MUNI/A/0813/2013
Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění (KUME 2014)

MUNI/A/1438/2014
Výzkum školního vzdělávání: Výukové metody, didaktické prostředky a učební podmínky (SKOLA 2015)

MUNI/A/0908/2013
Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (SKOLA 2014)

MUNI/A/0706/2012
Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (SKOLA 2013)

MUNI/A/0883/2011
Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (SKOLA 2012)

MUNI/A/1020/2010
Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality ve vzdělávání (NAME 2011)

MUNI/A/1038/2009
Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula v oborech školního vzdělávání (NAME 2010)

MUNI/B/0800/2012
Výzkum školního vzdělávání: vývoj-stav-výhledy (VYSKOV 2013)

75p13
Jazyky ve škole – jazyky ve výuce naukových a jazykových předmětů

AKTION 41P2
Výzkumné kolokvium: Pedagogický komparativní výzkum v Rakousku a České republice