Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Bulletin IVŠV

V letech 2003-2011 vydával IVŠV v pravidelných dvouměsíčních intervalech Bulletin Institutu výzkumu školního vzdělávání, jehož cílem bylo podporovat vědecké a publikační činnosti studentů doktorských, ale i magisterských a bakalářských studijních programů. Bulletin také plnil funkci zpravodaje vědeckého dění na Pedagogické fakultě MU. Poskytoval platformu pro příspěvky a diskusi týkající se především aktuálních témat školní pedagogiky, pedeutologie, oborové didaktiky a kurikulárních studií. V Bulletinu IVŠV byly uveřejňovány příspěvky týkající se problematiky kurikulární reformy, kvality výuky a kurikula, subjektů edukace apod.

Jednotlivé ročníky byly souborně publikovány ve formě recenzovaných sborníků.

 

Souhrnná vydání

 

Obálka publikace

Knecht, P., & Janko, T. (Eds.). (2011). Bulletin Institutu školního vzdělávání PdF MU 2011. Brno: MU. (ISBN 978-80-210-5749-4.)

plný text publikace

Šest čísel Bulletinu IVŠV, které vyšly v průběhu roku 2011, bylo redakčně zpracováno a souborně vydáno formou tohoto sborníku. Pozornost je převážně věnována tématům řešených v rámci disertačních prací studentů DSP Pedagogika v roce 2011 na PdF MU. Tematizovány jsou především problémy výzkumu kurikula a výuky.

Obálka publikace

Najvarová, V., & Knecht, P. (Eds.). (2010). Bulletin Institutu školního vzdělávání PdF MU 2010. Brno: MU. (ISBN 978-80-210-5378-6.)

plný text publikace

Šest čísel Bulletinu IVŠV, které vyšly v průběhu roku 2010, bylo redakčně zpracováno a souborně vydáno formou tohoto sborníku. Pozornost je věnována výzkumným projektům řešeným v roce 2010 na PdF MU. Tematizovány jsou především problémy výzkumu kurikula a výuky. V Bulletinu jsou publikovány i stati studentů doktorských studijních programů.

Obálka publikace

Najvarová, V., & Knecht, P. (Eds.). (2009). Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2009. Brno: MU. (ISBN 978-80-210-5060-0.)

plný text publikace

Šest čísel Bulletinu CPV, které vyšly v průběhu roku 2009, bylo redakčně zpracováno a souborně vydáno formou tohoto sborníku. Pozornost je věnována výzkumným projektům řešeným v roce 2009 na PdF MU. Tematizovány jsou především problémy výzkumu kurikula a výuky. V Bulletinu jsou publikovány i stati studentů doktorských studijních programů.

Obálka publikace

Knecht, P., & Najvarová, V. (Eds.). (2008). Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008. Brno: MU. (ISBN 978-80-210-4753-2.)

plný text publikace

Šest čísel Bulletinu CPV, které vyšly v průběhu roku 2008, bylo redakčně zpracováno a souborně vydáno formou tohoto sborníku. Pozornost je věnována doktorskému studijnímu programu na PdF MU. V Bulletinu jsou publikovány i studie a odborné stati k výzkumu učebnic a kvalitě výuky.

Obálka publikace

Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2008). Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2007. Brno: MU. (ISBN 978-80-210-4519-4.)

plný text publikace

Šest čísel Bulletinu CPV, které vyšly v průběhu roku 2007, bylo redakčně zpracováno a souborně vydáno formou tohoto sborníku. Redakci Bulletinu se podařilo získat základní údaje o výzkumných záměrech a projektech, které se na PdF MU řeší. Pozornost je věnována i problematice podpory vědecké činnosti doktorandů.

Obálka publikace

Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2007). Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2006. Brno: CPV PdF MU.  (ISBN 978-80-210-4237-7.)

plný text publikace

Osm čísel Bulletinu CPV, které vyšly v průběhu roku 2006, bylo redakčně zpracováno a souborně vydáno formou tohoto sborníku. Příspěvky se vztahují zejména k tématům oborově zaměřeného pedagogického výzkumu, zabývají se problematikou kurikula základní školy a analyzují problémy doktorských studijních programů na PdF MU. Současně čtenářům nabízejí recenze publikací vydaných v průběhu roku 2006 v CPV PdF MU.

Obálka publikace Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2005). Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2005. Brno: CPV PdF MU. (ISBN 80-86633-41-1.)

plný text publikace

Devět čísel Bulletinu CPV, které vyšly v průběhu roku 2005, bylo redakčně zpracováno a souborně vydáno formou tohoto sborníku. Příspěvky se vztahují zejména k problematice oborových didaktik a kurikula. Vedle přehledových a teoretických studií se v Bulletinu CPV 2005 objevují i recenze a zprávy z konferencí a seminářů.

Obálka publikace Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2004). Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2004. Brno: CPV PdF MU. (ISBN 80-86633-25-X.)

plný text publikace

Šest čísel Bulletinu CPV, které vyšly v průběhu roku 2004, bylo redakčně zpracováno a souborně vydáno formou tohoto sborníku. Příspěvky se vztahují zejména k didaktické problematice.