Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Profesní (video)kluby jako forma dalšího vzdělávání učitelů

Motto
Problém dalšího vzdělávání učitelů spočívá v tom,
že se vlivem komercionalizace stává „supermarketem“,
který nabízí vše, jen dost možná ne právě to,
co školy a učitelé skutečně potřebují.

Profesní (video)kluby představují formu dalšího vzdělávání učitelů, která spočívá v utvoření profesního společenství, v němž učitelé za podpory oborových didaktiků z fakult připravujících učitele usilují o zlepšování své výuky na základě její reflexe a sdílení znalostí a zkušeností.

Na rozdíl od mentoringu, který je založen na vztahu pouze dvou osob (mentora a menteeho), pracují profesní (video)kluby s konceptem širšího profesního společenství utvořeného v rámci konkrétního vzdělávacího oboru či vyučovacího předmětu (tzn. jsou obsahově zaměřené).

Profesní (video)kluby představují dlouhodobější a intenzivnější formu dalšího vzdělávání učitelů. Ve videoklubech se pravidelně (cca 5krát v průběhu školního roku) setkávají učitelé z praxe; kromě toho je v roli facilitátora přítomen také oborový didaktik z fakulty.

Podnětem pro diskuse je zhlédnutí videosekvence z výuky. V prvním kroku se jedná o videa např. z projektů Virtuální hospitace, Videostudie TIMSS, Videostudie IVŠV, následně o videa z vlastní výuky účastníků (pořízení videozáznamů hodin probíhá u každého účastníka cca 4krát). Z prvních setkání by měla vyplynout témata, která jsou pro učitele zajímavá a která se „řeší“ na dalších setkáních. Cílem je to, aby diskutovaná témata byla iniciována samotnými učiteli a byla pro ně relevantní. Výstupem práce ve videoklubech jsou mj. plány či scénáře aktivit nebo úloh pro vyučovací hodiny, které reflektují proběhnuvší diskuse na dané téma a na kterých mohou učitelé společně pracovat.

Jelikož se jedná o formu dalšího vzdělávání určenou pro motivované učitele, kteří chtějí prací na sobě pracovat na kvalitě výuky ve svých třídách a školách, je počet účastníků (video)klubu omezen na 6 osob.

 

Brněnské profesní (video)kluby: nabídka Pedagogické fakulty MU

Profesní (video)kluby jsou na Pedagogické fakultě MU nabízeny učitelům od roku 2013 Institutem výzkumu školního vzdělávání.

První tři videokluby pro vyučující anglického jazyka byly realizovány ve školním roce 2013/14 v rámci výzkumného projektu Grantové agentury ČR Profesní vidění a jeho rozvíjení prostřednictvím analýzy založené na videu (13-21961S), jehož cílem bylo mj. navrhnout a ověřit jejich realizační podobu.

Od roku 2014 jsou v běhu další videokluby pro vyučujících anglického a německého jazyka na prvním a druhém stupni ZŠ – jelikož i tyto běží v režimu ověřování, jsou účastníkům nabízeny zdarma.

Absolventi obdrží certifikát PdF MU (videokluby prozatím nemají akreditaci MŠMT pro DVPP – aktuálně se pro akreditaci připravují). Podmínkou certifikace je účast na 3-4 půldenních setkáních ve videoklubu, realizace 4 videozáznamů výuky u každého účastníka, zpracování písemné dokumentace vč. didaktické kazuistiky.

Součástí brněnských (video)klubů je doprovodný výzkum, jehož cílem je poskytnout jejich realizátorům zpětnou vazbu využitelnou pro jejich zkvalitňování.

 

Didaktický koncept v pozadí profesních (video)klubů

Orientací na kvalitu výuky, zohledněním principů realistického učitelského vzdělávání a multimediální podporou se profesní (video)kluby odlišují od běžných kurzů dalšího vzdělávání učitelů.

 

Kontakt

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktualizováno (Středa, 20 Červenec 2016 15:22)