Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Obálka publikace

Píšová, M., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Najvar, P., & Tůma, F. (2013). Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). Brno: Masarykova univerzita.

Kniha je (po publikaci Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi, 2011) druhým knižním výstupem projektu, který se zaměřoval na charakteristiky i dosahování a udržování expertnosti učitelů (v konkrétní subkultuře učitelů cizích jazyků). Dohromady tyto dvě publikace přinášejí ucelený pohled na poměrně rozsáhlý výzkumný počin, který byl zarámován designem vícečetné případové studie a zahrnoval pět studií, jež se každá svým specifickým způsobem snažila rozkrýt určitou konkrétní dimenzi učitelské expertnosti.

Obálka publikace

Píšová, M., Najvar, P., Janík, T., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Tůma, F., & Zerzová, J. (2011). Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. Brno: Masarykova univerzita.

Kniha přináší ohlédnutí za uplynulými desetiletími výzkumu expertnosti, přičemž v hlavní výkladové linii je postupováno od obecných úvah o expertnosti k uchopování expertnosti v učitelské profesi. Autoři se snaží postihnout různé teoretické perspektivy, kterými byl fenomén expertnosti v učiteské profesi nahlížen. Českému čtenáři se nedostává do rukou vyčerpávající přehled realizovaných výzkumů expertnosti, ale spíše sumář náhledů na expertnost v učitelství (i v jiných doménách).

Last Updated (Thursday, 26 February 2015 07:58)