Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Obálka publikace

Korthagen, F. et al. (2011). Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Českému čtenáři se po deseti letech od svého původního vydání dostává do rukou kniha, která nabízí nový pohled na vztah praxe a teorie v učitelském vzdëlávání. Text je syntézou předchozích prací autorů a jeho unikátnost spočívá v tom, že představuje ucelenou koncepci učitelského vzdëlávání. Ta staví na solidních základech a explicitnë formulovaných pedagogických a psychologických východiscích a zároveň se v mnohém liší od tradičních a dodnes široce realizovaných přístupů k učitelskému vzdëlávání.

Aktualizováno (Čtvrtek, 26 Únor 2015 07:57)