Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
AKTION 41P2 Výzkumné kolokvium: Pedagogický komparativní výzkum v Rakousku a České republice

Evropa jako "výzkumný prostor" nabízí dosud nedostatečně reflektované výzvy pro komparativní pedagogický výzkum, který by napomáhal řešit problémy oblasti výchovy a vzdělávání napříč jednotlivými zeměmi. Kvalitní odborná příprava budoucích vědecko-výzkumných pracovníků v oblasti pedagogiky je podmínkou pro to, aby tento výzkum mohl být realizován na odpovídající metodologické úrovni. Stejně tak důležité je zvyšovat metodologickou kompetenci učitelů jako uživatelů výsledků pedagogického výzkumu. Proto byli cílovou skupinou projektu na české straně studenti doktorského studijního programu Pedagogigka (PdF MU v Brně), na rakouské straně studenti učitelství a studenti programu Master of Education (PA ve Vídni). Projekt navazoval na dosavadní spolupráci předkladatele a jeho partnera v oblasti učitelského vzdělávání a komparativního pedagogického výzkumu. Projekt sledoval tyto cíle: a) zvýšení metodologické kompetence doktorandů a studentů učitelství na PdF MU v Brně a PA ve Vídni; b) diseminace výsledků komparativního pedagogického výzkumu se zvláštním zřetelem na ČR a Rakousko jako sousední země; c) odbourávání předsudků a neopodstatněných obav v obou zemích.

 

Doba řešení:

1. 1. 2005 - 31. 12. 2005

 

Řešitelský kolektiv:

Na řešení projektu se podílely Pedagogická fakulta MU (řešitel - doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.) a Pädagogische Akademie des Bundes in Wien (spoluřešitel - doc. Dr. et Mag. Renate Seebauer).