Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Institut výzkumu školního vzdělávání

O nás

Institut výzkumu školního vzdělávání (IVŠV) je vědecko-výzkumným pracovištěm Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Je součástí CVIDOS (Centra výzkumných institutů a doktorských studií).

Posláním institutu je rozvíjet výzkum školního vzdělávání v širších sociokulturních souvislostech.

Výzkumná pozornost je přednostně zaměřena na předpoklady, procesy a výsledky vzdělávání ve školách různého typu a stupně. V jednotlivých projektech se zkoumají problémy kurikula, vyučování a učení, učitelské profesionalizace a další.

Motto výzkumem k lepšímu vzdělávání zavazuje institut k tomu, aby zprostředkovával hlubší porozumění edukační realitě ve školách a propracovával východiska pro zkvalitňování jejich praxe. Ve snaze o naplnění těchto cílů se využívá postupů teoretického i empirického výzkumu, uplatňují se přístupy interdisciplinární i komparativní. Vedle kvantitativní a kvalitativní metodologie se využívá také metodologie smíšené.

Celý článek...

 

Aktuality

Osmá oborovědidaktická konrerence, se konala ve čtvrtek 13. prosince 2018. Její téma znělo Konstruktivistické prvky ve vzdělávání v perspektivě (nejen) oborových didaktik.

Sedmá oborovědidaktická konrerence, se konala ve čtvrtek 14. června 2018. Její téma znělo Společenství praxe jako princip (spolu)práce v oborových didaktikách.

Šestá oborovědidaktická konrerence, se konala ve čtvrtek 14. prosince 2017. Její téma znělo (K) čemu učit ve škole: vybrané problémy kurikula v oborovědidaktických souvislostech.

Archiv aktualit