Podmínky k zápočtu:

 

-         účast na 10 cvičeních u počítačů (kontrola ve výuce)

-         zpracovat cca 1-5 stran chemického textu dle instrukcí vyučujícího (3 motivační úlohy pro výuku chemie na ZŠ). Vzor zápisu (velikost písma, typ písma, vzhled stránky, formát odstavce, formát tabelátorů, počty vynechávaných řádků, rozměry okének v křížovkách,...) v tomto souboru. Parametry je nutno přesně dodržet. Zpracované soubory zašlete nejpozději do čtvrtka 18. března včetně na adresu pajdaci@centrum.cz.

-         získání alespoň 60 % bodů z testů z teorie (středa ráno uč. č. 5, test se píše vždy v 7:25 hod).

 

Sylabus

 

1)      úvodní hodina, zadání zápočtové práce – hlavička ke stažení zde, vysvětlení kódu zde.

 

WORD

 

2)      Základy typografie (nastudovat zde). Hromadné záměny. Styly. Zobrazení stránky. Viditelné a neviditelné znaky.

 

3)      Psaní chemického textu: indexy, exponenty, vkládání šipek, tečka u krystalové vody, řecká písmena (využití menu, makra měnící přiřazení znaků klávesnice). Tabulky – tvorba, spojování a dělení buněk, šířka a viditelnost čar v buňkách. Změna textu na tabulku a tabulky na text. Řazení textu podle abecedy, pořadových čísel apod.

 

4)      Práce s velkými soubory: Styly zabudované a vlastní, tvorba vlastních stylů. Tvorba a aktualizace obsahu, rejstříku (ruční, automatická, výhody a nevýhody), seznamu literatury, vkládání křížových odkazů, poznámek pod čarou, automatické odrážky, číslování, víceúrovňové číslování. Práce s oddíly. Krytí souboru heslem. Formáty ukládání: doc, rtf, pdf.

 

EXCEL

 

5)      Využití Excelu v chemii a v učitelské praxi (grafy, opakované výpočty, seznamy studentů a známek,...). List, buňka. Formát buňky, šířka sloupce. Vkládání a odstraňování buněk. Adresy buněk. Seřazování dat. Psaní vzorců a jejich kopírování (pevný a posuvný odkaz) – základy pro programování výpočtů. Filtry.

 

6)      Programování opakovaných výpočtů, základy tvorby grafu.

 

7)      Tvorba grafu a jeho vlastnosti: typ XY, spojnice trendu, regresní rovnice, mřížky, změna měřítka, vhodné měřítko.

 

MALOVÁNÍ

8)      význam základních tlačítek, atributy obrázku, způsoby ukládání, velikost zobrazení.

 

KOMUNIKACE WORDU, EXCELU A MALOVÁNÍ

9)      přenos dat – viz zde.

 

CHEMSKETCH

První část studijního materiálu je zde, druhá část je zde.

 

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

10)  Google, sciencedirect, mzk, slovník – využití v chemii a ve výuce, práce s vyhledávači.

 

POČÍTAČE VE VÝUCE

11)  počítačem řízená a počítačem podporovaná výuka, výukový systém COMED (speciálně program CECAL a jeho možnosti a konkrétní využití na PdF MU) –  s ukázkou, ukázka chemických didaktických her, internetově zveřejněné studijní materiály.

 

SPOJENÍ POČÍTAČE S DALŠÍMI PŘÍSTROJI

 

12)  scanner (přenos obrázků a textů), tužkový scanner (výhody a nevýhody), digitální fotoaparát, měřicí přístroje (program Hyperterminál) – s ukázkou (v době laboratorního cvičení z fyzikální chemie).

 

TVORBA ZÁPOČTOVÝCH MATERIÁLŮ, KONZULTACE

13)  dle instrukcí vyučujícího