poslání studijního materiálu

  • Studijní materiál je určen pro studenty předmětu Počítače v chemii a vznikl v rámci diplomové práce Mgr. Elišky Cvingráfové.
  • Za případné nedostatky se omlouváme a za upozornění na ně předem děkujeme.