Odšťavňovač a mixér 2 V 1 (typ HA 3164)

Odšťavňovač a mixér 2 v 1 je kuchyňský přístroj určený k mixování potravin. V laboratorním cvičení z fyzikální chemie slouží k rozmixování ovoce či zeleniny při extrakci askorbové kyseliny.

 

Bezpečnostní opatření:

·        Ujistěte se, že ovladač rychlosti je v poloze 0 před vkládáním nebo odnímáním nástavců, před čištěním  a po každém použití.

·        Než zapnete motor, vždy se ujistěte, zda je nádoba mixéru řádně usazená na místě.

·        Nedotýkejte se  pohybujících se částí.

·        Nedávejte ruce nebo jiné předměty do nádoby, pokud se mixuje, zamezíte tím možnosti zranění osob nebo poškození přístroje.

·        Pokud přístroj nepoužívátenebo jej na chvíli opouštíte, vždy jej vypněte a odpojte od elektrické sítě.

 

! Doba práce:

·        Přístroj smí pracovat souvisle nejdéle 3 minuty, a to nanejvýš při rychlosti 2.

·        Potom se musí vypnout a nejméně 1 minutu nechat chladnout.

 

Popis přístroje:

1        základna

2        ovladač rychlosti

3        nůž

4        nádoba mixéru

5        víko mixéru

6        spona

 

Postup:

·        Před zahájením práce s přístrojem se seznamte s bezpečnostními opatřeními.

·        Utáhněte pevně nádobu mixéru k základně přístroje (otáčením po směru hodinových ručiček – ukazatel se přesune z polohy Ð do polohy Ï).

·        Vzorek ovoce či zeleniny očistěte, oloupejte a odstraňte jádřince. Nakrájejte na malé kousky. Bobuloviny je nutno odstopkovat, peckoviny odpeckovat. K mixování používejte vždy jen dužninu!

·        Dužninu o známé hmotnosti vložte do nádoby mixéru a přidejte k ní roztok dle návodu laboratorního cvičení.

·        Uzavřete nádobu mixéru víčkem a zajistěte ho sponou.

·        Nastavte ovladač rychlosti na 2 a mixujte 3 minuty (ne víc, hrozí poškození přístroje).

·        Po mixování nastavte ovladač rychlosti 0. Dokud se motor nezastaví, přístroj neotvírejte.

·        Pokud vzorek není dostatečně homogenní, počkejte 1 minutu a znova mixujte 3 minuty při rychlosti 2.

·        Přístroj odpojte od elektrické sítě vyjmutím ze zásuvky.

·        Oddělte nádobu mixéru od základny a teprve potom odjistěte víčko.

 

Čištění nádoby mixéru:

·        Vypněte přístroj a odpojte jej od elektrické sítě.

·        Nedávejte motor do vody nebo do jiné kapaliny (čistěte pouze nádobu a víko)

·        K čištění nepoužívejte agresivní kapaliny jako ředidlo, toluen nebo abrazivní (brusné) prostředky.

·        Nejprve vypláchněte vodovodní vodou, potom destilovanou vodou, nakonec vytřete do sucha.

·        Nesušte přístroj u sálavého tepla.