Třecí miska s tloučkem

se používá k ruční homogenizaci (rozmělňování, roztírání) pevných chemických látek. V kuchyni našich babiček se velmi podobné vybavení používalo k roztloukání koření (hmoždíř).

Častějise používá třecí miska porcelánová (obrázek vpravo) než skleněná.


Třecí miska s tloučkem - porcelánová Třecí miska s tloučkem - skleněná