Navažovací lodička

slouží jako nádobka, která se umístí na váhy a do ní je naváženo potřebné množství látky. Lodička je upravena k tomu, aby z ní bylo možno naváženou látku snadno vysypat do zvolené nádoby a následně lodičku vypláchnout tak, aby i vyplachovací kapalina stekla do zvolené nádoby.


Lodičky

Někdy se pro vážení velmi malých hmotností látek používá i lodička spalovací.


Spalovací lodička

Pro vážení extrémně malých množství látek je možno improvizovaně vytvořit lehkou lodičku z papíru (vážení diferenční metodou) nebo z tenké kovové fólie (např. hliníkové). V těchto případech si musíme být jistí, že naší práci nebudou vadit složky papíru nebo použitý kov, které se tímto způsobem mohou ve stopových množstvích dostat do vzorku.


Lodička z papíru