Laboratorní pece, sušárny, inkubátory, sterilizátory, autoklávy

Laboratorní pece

Laboratorní pece SVOBODA Kelímková pec 001 KP Trubková pec Muflová pec Muflová pec

Sušárny

Sušárny vysokoteplotní PP do 450, 650 a 850 °C Laboratorní sušárny Memmert UNB a UFB Sušárny Binder ED Sušárny (sterilizátory) Binder FED Sušárny a inkubátory BMT

Pozn.: Některé sušárny jsou pro zvýšení efektu vybaveny také přívodem vakua.

Inkubátory

jsou podobné sušárnám, ale mají dvojité dveře a citlivější regulaci teploty. Na rozdíl od sušáren mohou být vybaveny i možností chlazení.


Mikrobiologické inkubátory Memmert INB Mikrobiologické inkubátory Memmert INE Inkubátory GFL 4010 a 4020

Sterilizátory

jsou podobné sušárnám, ale mají možnost zahřívání na podstatně vyšší teplotu, obvykle jsou vybaveny programovací jednotkou (teplota, čas). Slouží ke sterilizaci laboratorního materiálu používaného např. v nemocnicích, biologických nebo biochemických laboratořích. Sterilizace může být buď horkovzdušná, nebo parní.


Horkovzdušné sterilizátory BMT Parní sterilizátory BMT Parní sterilizátory BMT

Autoklávy

mají obdobnou funkci jako parní sterilizátory, avšak pro dosažení vyšších teplot je v nich přetlak (podobný princip jako u tlakového hrnce).


Malé autoklávy řady KL Autoklávy řady LA