Piktogramy

 

C

E

F

F +

žíravý

 

výbušný

 

 

vysoce hořlavý

extrémně hořlavý

N

O

T

T +

nebezpečný pro životní prostředí

 

oxidující

toxický

vysoce toxický

 

 

 

Xi

Xn

 

 

 

 

dráždivý

zdraví škodlivý