Ropný průmysl

  • Významný je v tomto období také rozvoj ropného průmyslu. Roku 1859 sestavil Drake první vrtací ropnou věž (do této doby se ropa těžila vědry z ropných studní) a tím se řádově zvýšila dostupnost této suroviny.
  • Ropa byla používána již od počátku 18. století bez další úpravy na svícení v lampách.
  • Od 90. let 19. století se stala motorová nafta (petrolej) palivem do vznětových motorů. Do začátku 20. století se vyvíjely principy technologie primárního zpracování ropy a postupně se získávaly další nové frakce.
  • Dnes se z ropy vyrábí zejména automobilové benziny, motorové nafty, suroviny pro petrochemický průmysl, letecká paliva (topné plyny, propan-butan), mazací oleje, topné oleje, asfalty a ropný koks.