ar-Razí

8. – 9. století n. l.

  • • též zvaný Rhenes
  • • ve spisu Secretum secretorum omnium (Tajemství všech tajemství) rozdělil chemické látky do tří skupin: nerostné, rostlinné a živočišné látky
  • • popsal způsob přípravy sádry a navrhl její použití při zlomeninách kostí
  • • poprvé připravil kovový antimon
  • • k principu rtuti a síry přidal třetí princip – sůl – princip tvrdosti; podle tohoto principu mohou rtuť a síra vytvořit pevnou látku jedině za přítomnosti soli