Johann Baptist van Helmont

12. 1. 1557 – 30. 12. 1644

  • • vlámský lékař a iatrochemik
  • • velkou léčivou schopnost připisoval vínu a s oblibou předepisoval léky tajného složení, nazývané „arcana“
  • • tvrdil, že se mu pomocí kamene mudrců podařilo transmutovat rtuť ve zlato
  • • neuznával Aristotelovu teorii čtyř živlů, odmítal i Paracelsovu teorii tří principů, sám za podstatu všech věcí považoval vzduch a vodu
  • • významným činem v jeho vědecké práci bylo zavedení pojmu plyn „gas“, který údajně vznikl holandskou výslovností řeckého slova chaos, které často používal Paracelsus ve významu vzduch; J. B. van Helmont jako první tento název použil pro pojmenování plynu vznikajícího při kvašení vína, hoření nebo rozkladu vápence
  • • izoloval oxid uhličitý „gas silvestre“ (lesní plyn), který se shromažďoval u dna některých jeskyní, popsal jeho vlastnosti a upozornil na nutnost jeho odlišení od vzduchu, avšak podrobně jej prozkoumat nemohl, neboť se mu nepodařilo najít způsob, jak plyn udržet v nádobě
  • • jeho spisy byly zaměřeny na lékařskou problematiku, z níž nejznámější je dílo Ortus Medicinae (Vznik medicíny), kde se jako první zmínil o žaludeční šťávě