Alexandr Michajlovič Butlerov

15. 9. 1828 - 17. 8. 1886

 • • jeden z nejproslulejších ruských chemiků
 • • přední tvůrce teorie chemické struktury organických sloučenin
 • • studoval fyzikálně matematickou fakultu na univerzitě v Kazani
 • • od roku 1850 působil na univerzitě v Kazani a od roku 1868 až do své smrti na univerzitě v Petrohradě
 • • v letech 1857-1858 podnikl velkou vědeckou cestu po laboratořích v Německu, Rakousku, Itálii, Francii, Švýcarsku a v Anglii – druhou podobnou cestu podnikl v letech 1861-1862 a třetí pak v letech 1867-1868
 • • věnoval se výzkumu nenasycených uhlovodíků, alkoholů a aldehydů
 • • připravil řadu organických sloučenin, mimo jiné formaldehyd
 • • předvídal existenci izotopů
 • • pro historii organické chemie je významná jeho přednáška o chemické struktuře látek na sjezdu německých přírodovědců a lékařů ve Speiru v roce 1861 – Butlerov zde kritizoval dosavadní teorii typů organických sloučenin, poprvé použil termínu chemická struktura a vyslovil názor, že každé sloučenině přísluší jediný správný strukturní vzorec, který naznačuje její hlavní chemické vlastnosti
 • • spolu s F. A. Kekulem a A. Couperem je pokládán za zakladatele strukturní teorie organických látek – tato teorie podstatně urychlila rozvoj organické chemie a znamenala převrat v názorech na složení molekul
 • • ve své vlasti vychoval celou řadu vynikajících chemiků a stal se zakladatelem moderní školy organické chemie
 • • v roce 1864 uveřejnil učebnici organické chemie, která položila základy systematiky organických sloučenin
 • • vydal také spis o botanice a včelařství, jehož byl velkým přítelem – sám vlastnil velkolepé včelařství na svém statku v Poti
 • • po smrti mu byl za vědecké zásluhy postaven v Kazani pomník a vesnice, kde se narodil, přijala jeho jméno