Johann Joachim Becher

6. 5. 1635 – říjen 1682

  • • německý lékař, alchymista, zkušený experimentátor, učenec a dobrodruh, jeden z hlavních iniciátorů flogistonové teorie, učitel G. E. Stahla
  • • v roce 1666 byl na dvoře císaře Leopolda I. jmenován alchymistickým a ekonomickým poradcem
  • • jeho zájem byl soustředěn na výrobu železa pomocí kamenného uhlí místo dřevěného
  • • pokusil se o transmutaci stříbra na zlato, které také ze stříbrných mincí obdržel
  • • podle Bechera se všechny látky skládaly ze tří principů („zemin“) – prchavosti, hořlavosti a tavitelnosti; každá hořlavá látka obsahovala tzv. „tučnou“ zeminu, která při hoření unikala do vzduchu.
  • Pozn.:
  • Jméno této osobnosti nemá nic společného s alkoholickým nápojem Becherovka, jejímž autorem je J. V. Becher