Avicenna

980 – 1037 n. l.

  • • vlastním jménem Abu Ali al Husein ibn Abdullah Ibn Sína
  • • významný arabský lékař, přírodovědec, filozof, politik a básník
  • • jeho filozofie měla aristotelovský charakter s prvky mystiky
  • • napsal řadu význačných prací z různých oborů přírodních věd; nejvýznamnější kniha Al-Kanún fi ttibb (Kánon lékařství) je sbírka řecko-arabské lékařské moudrosti, která se stala nejdůležitějším lékařským pramenem středověku
  • • k dalším významným dílům patří Kitáb aš-Šifa (Kniha uzdravení), kde se zabývá logikou, přírodními vědami (např. astronomií, aritmetikou, metafyzikou, ale i hudbou, lidskou duší aj.)
  • • domníval se, že alchymisté připravují pouze imitace drahých kovů, ale skutečnou transmutaci (přeměnu) kovů nedokážou