Aristotelés

asi 384/3 – 322 př. n. l.

 • • řecký filozof, myslitel a vědec, spoluzakladatel řecké atomistické filozofie, vychovatel Alexandra Velikého
 • • autor velkého množství spisů, které rozdělil pro veřejnost a pro studenty
 • • dle Aristotela byly živly (oheň, vzduch, voda a země) nositeli čtyř základních vlastností prahmoty a v každém živlu byly spojeny po dvou; živly se mohly vzájemně proměňovat, neboť pocházely ze společné prahmoty
 • • vedle již zmíněných čtyř živlů předpokládal Aristotelés existenci éteru – „božské látky“, která je nehmotná, nezničitelná a je z něj složen svět stálic
 • • Aristotelovo učení bylo jedním ze základních pilířů víry alchymistů v transmutaci kovů
 • • Aristotelés zformuloval čtyři hlediska, podle nichž lze analyzovat všechny přírodní procesy:
 • - z čeho něco je
 • - co to je
 • - z jakého podnětu se to uskutečňuje
 • - za jakým účelem se to uskutečňuje
 • To jsou tzv. čtyři principy (příčiny) středověkého aristotelismu.