Richard Adolf Zsigmondy

1. 4. 1865 – 24. 9. 1929

Nobelovu cenu získal v roce 1925 za důkaz heterogenní povahy koloidních roztoků a za jejich výzkum

 • • německý chemik
 • • narodil se v rodině lékaře
 • • studium:
  • – technika ve Vídni
  • – univerzita v Mnichově (organická chemie)
 • • po ukončení studia se stal soukromým docentem na univerzitě v Berlíně
 • • od roku 1893 přednášel na univerzitě ve Štýrském Hradci
 • • v letech 1897-1900 pracoval ve sklárně v Jeně
 • • v roce 1907 se stal profesorem anorganické chemie na univerzitě v Göttingenu a později i ředitelem zdejšího ústavu anorganické chemie
 • • na počátku své vědecké dráhy se zabýval studiem duhových barev na skle a porcelánu, při kterém objevil, že zbytek organického roztoku po vypálení má různé zabarvení podle množství obsažených oxidů
 • • od roku 1898 se soustředil na rozpracování způsobu získávání koloidních roztoků a jejich ultrafiltrace a vypracoval se na celosvětově uznávaného odborníka v oblasti koloidní chemie
 • • roku 1903 společně s H. F. Siedentopfem zkonstruoval ultramikroskop a v roce 1922 vynalezl ultrafiltr – obě tyto pomůcky jsou důležité pro oddělování koloidů z roztoků a s jejich pomocí Zsigmondy předložil klasifikaci koloidních částeček podle jejich viditelnosti v ultramikroskopu a podle vzájemného působení s rozptýleným prostředím