Georg Wittig

16. 6. 1897 – 26. 8. 1987

Nobelovu cenu získal v roce 1979 za vypracování nových metod organické syntézy

 • • německý chemik
 • • narodil se v rodině vysokoškolského profesora
 • • studium:
  • – univerzita v Tübingenu
  • – univerzita v Marburku
 • • v letech 1932–1937 působil na univerzitě v Marburku
 • • po krátkém pobytu ve Freiburku v roce 1937 se stal ředitelem ústavu v Tübingenu a v roce 1944 profesorem chemie na univerzitě v Tübingenu
 • • v letech 1956–1967 působil na univerzitě v Heidelbergu
 • • jeho nejznámější práce pocházejí z let 1944–1956, kdy pracoval v Tübingenu – zjistil, že účinkem fenyllithia na alkylbenzylétery vznikají alkylfenylmetanoly – tato reakce, kterou provází změna uhlíkaté kostry molekuly, je v literatuře známa jako Wittigův přesmyk – díky této reakci mohla chemie připravovat alkylfenylmetanoly, které jsou jinými způsoby jen velmi těžko dostupné
 • • v roce 1953 společně s Geisslerem ukázal, že z fosforových solí snadno získatelné alkyldentrifenylfosforany reagují s aldehydy – díky tomu mohla organická syntéza nechat spolupůsobením různých ketonů a aldehydů s vhodně substituovaným činidlem připravit prakticky jakoukoliv nenasycenou sloučeninu
 • • během svého působení na univerzitě v Heidelbergu publikoval společně s R. Polsterem α´a β mechanismus rozkladu amoniových solí, které probíhají přes stadium ylidu
 • • jako první experimentálně prokázal schopnost dehydroaromatických sloučenin arinů reagovat s dieny