Alfred Werner

12. 12. 1866 – 15. 11. 1919

Nobelovu cenu získal v roce 1913 za práce o vazbách atomů v anorganických sloučeninách

  • • švýcarský chemik
  • • studium:
    • – technika v Curychu (technická chemie)
  • • po ukončení studia začal pracovat na technice v Curychu jako asistent a získal zde doktorát za svou práci o prostorovém uspořádání atomů v dusíkatých molekulách, v roce 1892 se zde stal docentem a v roce 1895 profesorem anorganické chemie
  • • roku 1894 publikoval své celoživotní dílo věnované problematice konstituce anorganických sloučenin – v tomto díle rozlišil hlavní a vedlejší valenci a vytvořil novou systematiku a nomenklaturu komplexních sloučenin
  • • jeho největší zásluhou v oboru anorganické chemie bylo zavedení poznatků stechiometrie založených a rozvíjených van´t Hoffem, přičemž vycházel z výzkumu uhlíkatých sloučenin