Sir Alexander Robertus Todd

2. 10. 1907 – 10. 1. 1997

Nobelovu cenu získal v roce 1957 za práce o nukleotidech a nukleotidových koenzymech

 • • anglický chemik
 • • studium:
  • – univerzita v Glasgowě
  • – univerzita ve Frankfurtu nad Mohanem
  • – univerzita v Oxfordu
 • • působil na univerzitě v Oxfordu a Londýně
 • • v roce 1938 se stal profesorem na univerzitě v Manchesteru
 • • od roku 1944 byl profesorem na univerzitě v Cambridgi
 • • věnoval se především chemii přírodních látek biologického významu
 • • svých největších úspěchů dosáhl v biochemii
 • • hlavní pozornost soustředil na výzkum nukleotidů, nukleotidových koenzymů, na chemii vitamínů B1, B12 a E, na parazity, plísně a protihmyzová barviva
 • • výrazně přispěl k objevu nukleotidových řetězců se čtyřmi zásadami
 • • studoval makromolekuly s tisíci jednoduchých molekul, kde se vyskytuje velký počet kombinačních možností a na základě svých výzkumů dospěl k závěru, že život každého individua záleží na tom, vytvoří-li se právě ta správná kombinace ze všech možných kombinací – to vedlo k objasněné přenosu dědičných informací