Henry Taube

30. 11. 1915 – 16. 11. 2005

Nobelovu cenu získal v roce 1983 za výzkum mechanismu přenosu elektronu v komplexních sloučeninách

 • • americký chemik kanadského původu
 • • studium:
  • – univerzita v Sascachevanu
  • – univerzita v Berkeley (obhájil zde disertační práci)
 • • v roce 1941 získal americké občanství a stal se profesorem
 • • v letech 1946 - 1961 působil na univerzitě v Chicagu, kde v letech 1956-1959 vedl chemickou fakultu
 • • v roce 1962 se stal profesorem na univerzitě ve Stanfordu
 • • v roce 1952 publikoval práci, která se zabývala vztahem mezi strukturou komplexních sloučenin a rychlostí jejich substitučních reakcí* - na jeho práci navázala řada škol, které studovaly detaily jednotlivých reakcí
 • • v následujícím období se soustředil na reakce přenosu elektronu (tj. reakce dvou různých komplexů, při kterých dochází ke změně formálního mocenství centrálních atomů) - tyto reakce rozdělil do dvou typů, podle mechanismu interakce obou reaktant, a to na reakce vněsférní a na rekace můstkové, později nazvané vnitrosférní
 • * Taube si všiml, že komplexy některých kovů podléhají substituční reakci velmi rychle, jiné pomalu, a to nezávisle na povaze koordinační sféry. Roztřídil tedy komplexy na substitučně labilní (podléhají rychlé substituci) a substitučně inertní (podléhají pomalé substituci), přičemž ukázal, že labilita a inertnost souvisí s elektronovou strukturou centrálního atomu