William Howard Stein

25. 6. 1911 – 2. 2. 1980

Nobelovu cenu získal v roce 1972 společně s S. Moorem a Ch. B. Anfinsenem za studium vztahu mezi strukturou a funkcí biologicky aktivních bílkovin, zvláště enzymu ribonu

 • • americký biochemik
 • • narodil se v rodině obchodníka
 • • studium:
  • – Columbijská univerzita
  • – Wisconsinská univerzita
 • • působil jako profesor na Rockefellerově univerzitě v New Yorku
 • • od počátku svého výzkumu se věnoval výhradně chemii aminokyselin a bílkovin
 • • v roce 1941 publikoval společně s Moorem a M. Bergmannem první práci o izolaci aminokyseliny L-serinu z fibroinu (bílkovina hedvábí) – jejich cílem, který byl ztížen nedokonalostí srážecích metod, neboť bylo nutno vycházet z gramových množství, bylo stanovení chemického složení bílkovinných molekul a již v další práci přicházejí s podstatně zdokonalenou metodou na srážecím principu
 • • v roce 1947 společně s Moorem publikovali svou první práci o dělení aminokyselin chromatografií na škrobových sloupcích, dále novou kvantitativní kolorimetrickou metodu jejich stanovení a popis jednoho z prvních přesných a spolehlivých jímačů frakcí pro sloupcovou chromatografii
 • • pokrok v chemii umělých hmot a požadavky biochemické a klinické praxe, pro které chromatografie na škrobu nebyla vhodná, vedly k tomu, že společně s Moorem provedli zásadní obrat v metodě a nahradili škrob syntetickými iontoměniči
 • • v roce 1958 se pak podařilo celý postup za pomoci D. H. Spackmana automatizovat a tím byl vytvořen předpoklad širokého použití této metody v praxi