Frederick Soddy

1877-1956

Nobelovu cenu získal v roce 1921 za výzkum radioaktivních látek a izotopů

 • • anglický radiochemik
 • • narodil se v rodině obchodníka
 • • studium:
  • – University College ve Walesu
  • – Merton College v Oxfordu
 • • po ukončení studia absolvoval dvouletý studijní pobyt na univerzitě v Montrealu, kde pracoval pod vedení E. Rutheforda
 • • po návratu z Montrealu pracoval jako asistent u W. Ramsaye na univerzitě v Londýně
 • • v letech 1904-1914 byl docentem fyzikální chemie na univerzitě v Glasgowě, na univerzitě v Aberdeenu a profesorem chemie na univerzitě v Oxfordu
 • • v roce 1910 se stal členem anglické akademie věd Royal Society v Londýně
 • • již během studijního pobytu v Montrealu zkoumal problémy radioaktivity a společně s E. Ruthefordem vytvořili teorii radioaktivního rozpadu, podle které je přirozená radioaktivita následkem samovolné přeměny prvků provázené vznikem záření, jehož zdrojem je atomové jádro
 • • spolu s Ruthefordem přišli s tvrzením, že radium neustále vysílá radioaktivní plyn – tzv. radiovou emanaci. Pomocí spektrální analýzy Soddy společně s W. Ramsayem zjistil, že tento radioaktivní plyn se mění na helium a tím dokázali přeměnu prvků při radioaktivním rozpadu. Tímto vyřešili problém manželů Curieových, kteří zjistili, že vzduch v okolí radia se stává radioaktivním.
 • • v roce 1910 Soddy objevil izotopii a v roce 1913 společně s A. S. Russelem a K. Fajansem zákon alfa a beta rozpadu