Jens C. Skou

12. 7. 1928

Nobelovu cenu získal v roce 1997 společně s J. E. Walkerem a P. D. Boyerem za objesnění mechanizmu syntézy ATP

  • • dánský chemik
  • • Nobelovu cenu získal za objev pumpy Na+K+-ATPázy, enzymu odpovědného v živočišných buňkách za elektrochemický potenciál sodných a draselných iontů na jejich povrchové (plazmatické) membráně a za objasnění mechanizmu její funkce
  • • byl u výzkumu Na+K+-ATPázy od samého počátku a v roce 1957 dokázal, že jde o pumpu poháněnou ATP, popsal její dvě podjednotky α a β, mechanismus a stechiometrii přenosu obou iontů