Frederick Sanger

13. 8. 1918

Nobelovu cenu získal v roce 1980 společně s P. Bergem a W. Gilbertem za rozvoj metod pro stanovení sekvencí molekul dědičnosti - deoxyribonukleových kyselin (DNA)

  • • anglický biochemik
  • • studium:
    • – univerzita v Cambridgi
  • • stal se profesorem na univerzitě v Cambrigi a zde také pracuje v biochemické laboratoři
  • • je prozatím jediným vědcem, kterému se podařilo získat Nobelovu cenu za chemii dvakrát
  • • svou druhou Nobelovu cenu za chemii získal za rozvoj metod pro stanovení sekvencí molekul dědičnosti - deoxiribonukleových kyselin (DNA); jde o určení čtyř bází (adeninu, cytosinu, guaninu a thyminu) na nosném řetězci DNA
  • • mimo jiné zavedl metodu pro rychlé sekvenování ribonukleových kyselin (RNA) a ve své práci se snažil o určení primární struktury polymerních sloučenin, které se vyskytují v živých organismech