Lars Onsager

27. 11. 1903 – 5. 10. 1976

Nobelovu cenu získal v roce 1968 za objevy v oblasti termodynamiky

 • • americký fyzikální chemik norského původu
 • • studium:
  • – technika v Trondheimu (chemické inženýrství)
  • – univerzita v Yale
 • • v letech 1926–1928 byl na studijní cestě v Curychu, kde spolupracoval s Debyem
 • • pracoval na univerzitě J. Hopkinse a na univerzitě v Providenci
 • • doktorskou disertaci obhájil na univerzitě v Yale, kde se stal profesorem
 • • během druhé světové války spolupracoval na projektu první atomové bomby a od roku 1945 byl na univerzitě v Yale vedoucím katedry teoretické fyziky
 • • zpočátku se věnoval teoretickým problémům na rozhraní fyziky a chemie a již v roce 1931 publikoval dvě teoretické práce z oblasti termodynamiky ireverzibilních procesů – v těchto pracích uveřejnil matematickou rovnici, pomocí které lze i ireverzibilní procesy vyjádřit poměrně jednoduše, což do té doby nebylo možné a jím formulovaný fenomenologický zákon, později nazvaný Onsagerovým recipročním vztahem, úplně shodně vysvětluje základní větu termodynamiky
 • • navrhl také pro výrobu paliva do jaderných reaktorů metodu plynové difůze, kterou se získává štěpitelný izotop uranu z uranu přírodního
 • • zkoncipoval matematickou rovnici, která popisuje vzájemné působení molekul v kapalinách a v tuhých tělesech
 • • zabýval se statistikou krystalů, problémy tekutého hélia, mikrostrukturou vody atd.