Henri Moissan

28. 9. 1852 – 12. 2. 1907

Nobelovu cenu získal v roce 1906 za výzkum a izolaci fluoru a za konstrukci speciální elektrické pece pojmenované jeho jménem

 • • francouzský chemik
 • • narodil se v rodině obchodníka
 • • studium:
  • – univerzita v Paříži
 • • své první vědecké práce začal psát již během svého působení v pařížském přírodovědném muzeu
 • • působil na vyšší farmaceutické škole
 • • v roce 1900 se stal profesorem chemie na pařížské Sorbonně
 • • od roku 1891 byl členem Francouzské akademie věd
 • • jeho první vědecká práce se zabývala problémem dýchání listů ve tmě
 • • od roku 1879 se věnoval výlučně chemii kovů a dosáhl výsledků, které mu přinesly celosvětové uznání
 • • v roce 1886 jako první připravil čistý fluor elektrolýzou fluoridu draselného, který byl rozpuštěn v bezvodém kapalném fluorovodíku
 • • v roce 1893 zkonstruoval elektrickou obloukovou pec, s jejíž pomocí získal nové poznatky z oblasti kovů a oxidů (získal v ní například karbidy vápníku, draslíku a dusíku, připravil v ní v čistém stavu molybden, wolfram a další kovy)
 • • od roku 1883 se zabýval umělou syntézou diamantu a s použitím uvedené pece provedl první pokus výroby umělých diamantů z uhlí při vysokém tlaku a částečné krystalizaci, kterým byl poprvé vědecky vysvětlen vznik diamantu