Hartmut Michel

18. 7. 1948

Nobelovu cenu získal v roce 1988 společně s J. Deisenhoferem a R. Huberem za stanovení trojrozmějné struktury reakčního centra bakteriální fotosyntézy

 • • německý chemik
 • • studium:
  • – univerzita ve Würzburku (získal zde doktorát u profesora Oesterhelta)
 • • v roce 1978 začal na univerzitě ve Würzburku krystalizovat bakteriorhodospin (krystalografii bakteriorhodospinu následně plně využil při svém výzkumu krystalů fotosyntetických reakčních center)
 • • v roce 1979 s celým Oesterheltovým oddělením přešel do Martinsriedu
 • • v roce 1979 získal první krystaly bakteriorhodospinu, které by mohly vyhovovat pro strukturní analýzu - seznámil s nimi R. Hubera a později s nimi odjel do Cambridge, kde byly získány jejich difrakčníobrazy - výsledky byly tak dobré, že byla v Huberově laboratoři instalována měřící aparatura
 • • v roce 1980 publikoval první difrakční obrazy bakteriorhodospinu - v té době se tako pokoušel o krystalizaci fotosyntetického reakčního centra z purpurových nesirných bakterií (pro svou práci si vybral druh bakterie Rhodopseudomonas viridis)
 • • v roce 1981 získal vůbec první krystaly komplexu membránových bílkovin
 • • v roce 1982 začal se strukturní analýzou získaných krystalů pomocí difrakce rentgenových paprsků a výsledky své práce publikoval o několik let později
 • • v roce 1988 se stal vedoucím oddělení molekulární biologie membrán v Ústavu pro biofyziku Maxe Plancka ve Frankfurtu nad Mohanem