Edwin Mattison McMillan

18. 9. 1907 – 1991

Nobelovu cenu získal v roce 1951 společně s G. T. Seaborgem za objevy v oblasti chemie transuranů

 • • americký radiochemik
 • • narodil se v rodině lékaře
 • • studium:
  • – technika v Kalifornii
  • – univerzita v Princetonu
  • – univerzita v Berkeley
 • • po ukončení studia pracoval v Ústavu E. O. Lawrence
 • • stal se profesorem fyziky na univerzitě v Berkeley
 • • v letech 1940–1945 se podílel na vývojových úlohách souvisejících s obranou USA
 • • zpočátku své vědecké dráhy se věnoval problému magnetického momentu protonu
 • • od roku 1934 se věnoval urychlování elementárních částic
 • • v Ústavu E. O. Lawrence se účastnil konstrukce cyklotronu, jehož vynálezcem byl právě Lawrence
 • • společně s M. L. E. Oliphanem vypracoval projekt zdokonaleného cyklotronu – synchrocyklotronu, s jehož pomocí překročila atomistika zdánlivě nepřekonatelnou hranici v urychlování částic
 • • těžištěm jeho vědecké práce byl výzkum transuranů
 • • v roce 1940 společně s P. H. Abelsonem ostřeloval uran pomalými neutrony a zjistil, že se jádro 238U mění na jádro 239U, které se po vyzáření elektronu mění na prvek s protonovým číslem 93 – objevil tak první transuran, který nazval neptunium
 • • v roce 1940 společně s americkými fyziky G. T. Seaborgem, J. W. Kennedym a E. C. Wahlem zjistil, že jádro neptunia se po vyzáření elektronu mění na prvek s protonovým číslem 94 – tak objevil další transuran, který pojmenovali plutonium