Rudolph Arthur Marcus

21. 7. 1923

Nobelovu cenu získal v roce 1992 za svůj přínos k teorii přenosu elektronů v chemických soustavách

  • • americký chemik kanadského původu
  • • studium:
    • – McGillova univerzita (v roce 1946 zde získal doktorát)
  • • v roce 1951 začal pracovat na polytechnice v Brooklinu, kde se nakonec stal řádným profesorem - odtud potom přešel na Kalifornský technologický institut
  • • teoreticky se zabýval jednoduchými redoxními reakcemi jak v homogenních roztocích, tak na elektrodách - koncem 50. let přišel s teorií těchto reakcí, která byla založena na reorganizační energii
  • • jeho teorii vyhovovala řada reakcí hlavně v anorganické chemii, a to jak reakce výměnné, tak reakce elektrodové
  • • v dalších studiích se zaměřil na systémy důležité v biochemii, např. složky řetězce přenosu elektronu, na přenos elektronu přes rozhraní dvou nemísitelných kapalin a svou teorii rozšířil také na přenos protonu