William N. Lipscomb

9. 12. 1919 - 14. 4. 2011

Nobelovu cenu získal v roce 1976 za práce v oblasti sloučenin boru s vodíkem

 • • americký fyzikální chemik
 • • studium:
  • – univerzita v Kentucky
  • – Kalifornský technologický institut
 • • od roku 1950 byl mimořádným a od roku 1954 řádným profesorem na univerzitě v Minnesotě
 • • v roce 1959 se stal profesorem na univerzitě v Minnesotě
 • • v roce 1959 se stal profesorem na Harvardově univerzitě
 • • získal mnoho čestných doktorátů, čestných uznání a cen, v roce 1958 získal Harrisonovu-Howeovu cenu a v roce 1972 Debyovu cenu
 • • vytvořil první racionální teorii sloučenin boru, odhalil základní příčiny unikátní stavby molekul boranů a heteroboranových analog, ve své topologické teorii publikované v roce 1954 vysvětlil podstatu vazebných poměrů v těchto molekulách
 • • základem jeho teorie je koncepce třístředové vazby, ve které tři skeletální atomy sdílejí jeden elektronový pár, jako primárního vazebného elementu ve sloučeninách boru
 • • v pozdějších pracích se věnoval objektivnímu mapování rozložení elektronových hustot mezi jednotlivými atomy a dokázal, že tento základní předpoklad odpovídá skutečnosti
 • • systematicky se věnoval rentgenové strukturní analýze po stránce metodické i teoretické
 • • určil strukturu desítek boranů a jejich derivátů, ale také složitých biologických látek včetně enzymů
 • • publikoval stovky prací z oblasti strukturní analýzy, nukleární magnetické rezonance a teorie chemické vazby v boranech